Vanliga frågor

Finns det hopplösa fall?

Visst möter vi människor som blivit institutionaliserade efter exempelvis långvarig beroendeproblematik. Då finns inga lätta svar eller lösningar. Genom att utgå från individen och ta avstamp i personlighet och egna intressen lyckas vi hitta möjligheter. Nästan alltid har det krävts stort engagemang och lösningar utanför de konventionella.