Vi hjälper män +21 till ett bättre liv

Rätt matchning är nyckeln till ett gott resultat!
Vår utgångspunkt är alltid människan. Ju mer vi lär oss om personlighet, intressen, beroende och tidigare erfarenheter, desto bättre kan vi matcha insats.

Villa Dammgatan


är ett stödboende för män över 21 år med personal dygnet runt. Boendet är inriktat på personer med beroendeproblematik och samsjuklighet.
Villa Dammgatan har tillgång till VäxaEnhetens Gruppverksamhet i annan lokal, där våra klienter erbjuds Grupp/Utbildning fem dagar i veckan.

Villa Dammgatans boendet ligger i centrala Fjugesta och har 13 platser.
Susanne
Ansvarig

ADL och Social Träning

Aktiviteter i dagliga livet (ADL) handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet måste utföra....

12-Stegs Behandling

Behandlingen bygger på antagandet att alkoholberoende är en kronisk sjukdom som inte kan botas...

KBT Behandling

Kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att...

Vi samarbetar med VäxaEnheten.

Villa Dammgatan vill

Ge rätt förutsättningar för att:

1. Skapa förtroende
2. Hitta rätta lösningar
3. Motivera sysselsättning
4. Stärka individens självkänsla

5. Skapa helhetslösningar
6. Hitta nya möjligheter
7. Ge rätt matchning
8. Skapa goda relationer

Villa Dammgatan är ett gruppboende beläget i Fjugesta ca 2 mil utanför Örebro. Stödboendet utgörs av Dammgatan med sju platser samt dygnet runt personal.

 

När man varit i huset på Dammgatan och känner sig mogen så finns möjligheten att flytta ner till Tillsyn där mer eget ansvar råder.

Tillsynsavdelningen är ett lägenhetskomplex med 6 lägenheter och gemensamt kök.

På Tillsynsavdelningen får de som bor där ha  mer ansvar, t.ex. med ekonomi, matlagning, struktur och aktiviteter. Man får en chans att vara mer självgående. Vår personal finns med och gör dagliga insatser.

Personaltätheten avgörs också på de individuella behov som synliggörs. Se bilder från Tillsynsavdelningen.

Villa Dammgatan har en samhällsorienterad inriktning där VäxaEnhetens Gruppverksamhet är basen i den dagliga strukturen.
Stödgruppen grundas på en pedagogisk psykologi med en riktad information (edukativt) förhållningssätt.

Föreläsningarna har innehåll av KBT, tolvstegsfilosofi och gestaltande övningar. Detta för att jobba med hela personens medvetenhet om sin egen livssituation.

Utöver detta så ges möjlighet till individuella samtal med KBT/Drogterapeut
Vi har även tillgång till psykolog, psykiatriker, traumaterapeut, personligtränare och psykoterapeut.

Då vi lägger stor vikt och värde på fysisk hälsa så motiverar vi till daglig fysisk aktivitet samt näringslära.

Vår målsättning är att varje individ får möjlighet till att utveckla sin egen självkännedom.

GALLERI...

villadammgatan01
Villa Dammgatan
Massagerum
Massagerum
hall
Hall
Samlimgsrum
Samlingsrum
Veckoschema

Villa Dammgatan har har tillgång till VäxaEnhetens Gruppverksamhet i annan lokal, där våra klienter erbjuds Grupp/Utbildning fem dagar i veckan.

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
8.00 Väckning Väckning Väckning Väckning Väckning
8.00-9.00 Gemensam Frukost Gemensam Frukost Gemensam Frukost Gemensam Frukost Gemensam Frukost
9.30-10.30 Enhetsmöte/ Veckoplanering Enhetsmöte/ Veckoplanering Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte
10.00-10.45 Enhetsmöte/ Veckoplanering Grupp Grupp Enskilda samtal Grupp Besök anhöriga
11.00-12.00 Gemensamt städ/egna rum Grupp Grupp Enskilda samtal Grupp
12.00-12.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
13.00-14.30 Grupp Grupp Grupp Enskilda samtal Grupp/ Meditation Gemensam aktivitet Besök anhöriga
14.30-16.00 Gym Gym Gym Gym Gym/ massage Gemensam aktivitet/ Gym Besök/ Inhandling
17.30 Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag
18.15 AA/NA möte Gemensam städ AA/NA/CA möte Massage Filmkväll Fysiskt aktivitet AA/CA möt
21.00 Kvällssamling Kvällssamling Kvällssamling Kvällssamling Kvällssamling Kvällssamling Kvällssamling
23.00 Tyst i huset Tyst i huset Tyst i huset Tyst i huset Kl 24.00 Tyst i huset Kl 24.00 Tyst i huset Tyst i huset

kontakta oss

  AB Villa Dammgatan

  Dammgatan 2
  716 31 Fjugesta

  0725-38 03 71
  @

  Ansvarig

  0706 29 10 09
  @
  Susanne Bäckström
  Versamhetsansvarig
  0725 38 03 71
  @
  Kontoret

  Vår Personal

  Villa Dammgatans arbetslag - står till ditt förfogande om du har någon fråga...!

  Susanne Bäckström

  Verksamhetsansvarig Alkohol & Drogrådgivare

  Pehr Mellqvist

  Boendestödjare NADA instruktör

  Pia-Lotta Ong

  Undersköterska Boendestödjaren ESL, MI, lågaffektivt bemötande

  Sandra Höjer

  Boendestödjare Samordnare
  Grund NLP

  Marcus Vigg

  Boendestödjare NADA instruktör

  Personalförteckning, stödboende.

  “Samtlig personal ska listas, undantaget verksamhetschef och föreståndare. Personalen ska ha den kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs för att utföra sina arbetsuppgifteroch säkerställa att den enskilde
  får en god vård och omsorg. Minst 50 % av personalen ska ha 1 års erfarenhet eller mer av målgruppen.”
  Villa Dammgatans personal uppfyller alla krav som ställs för ett godkänt stödboende!