vi hjälper
män +21 till ett bättre liv

Rätt matchning är nyckeln till ett gott resultat!
Vår utgångspunkt är alltid människan. Ju mer vi lär oss om personlighet, intressen, beroende och tidigare erfarenheter, desto bättre kan vi matcha insats.

Villa Dammgatan
är ett stödboende för män över 21 år med personal dygnet runt. Boendet är inriktat på personer med beroendeproblematik och samsjuklighet.
Villa Dammgatan har specialiserat sig på ADL och social träning.
Fyra förmiddagar per vecka har verksamheten en stödgrupp med 12-stegsinriktning samt KBT.
Boendet ligger i centrala Fjugesta och har 12 platser.
Susanne
Ansvarig

ADL och social träning

Aktiviteter i dagliga livet (ADL) handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet måste utföra....

12-stegs behandling

Behandlingen bygger på antagandet att alkoholberoende är en kronisk sjukdom som inte kan botas...

kbt behandling

Kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att...

Vi samarbetar med VäxaEnheten.

Villa Dammgatan vill

Ge rätt förutsättningar för att:

1. Skapa förtroende
2. Hitta rätta lösningar
3. Motivera sysselsättning
4. Stärka individens självkänsla

5. Skapa helhetslösningar
6. Hitta nya möjligheter
7. Ge rätt matchning
8. Skapa goda relationer

Villa Dammgatan är ett gruppboende beläget i Fjugesta ca 2 mil utanför Örebro. Stödboendet utgörs av Dammgatan med sju platser samt dygnet runt personal.
När man varit i huset på Dammgatan och känner sig mogen så finns möjligheten att flytta ner till Tillsyn där mer eget ansvar råder.
Tillsynsavdelningen är ett lägenhetskomplex med 5 lägenheter och gemensamt kök. På Tillsynsavdelningen får de som bor där ha  mer ansvar, t.ex. med ekonomi, matlagning, struktur och aktiviteter. Man får en chans att vara mer självgående. Vi personal finns med och gör dagliga insatser. Personaltätheten avgörs också på de individuella behov som synliggörs. Se bilder från Tillsynsavdelningen.

Villa Dammgatan har en samhällsorienterad inriktning där stödgruppens verksamhet är basen i den dagliga strukturen.
Stödgruppen grundas på en pedagogisk psykologi med en riktad information (edukativt) förhållningssätt. Föreläsningarna har innehåll av KBT, tolvstegsfilosofi och gestaltande övningar. Detta för att jobba med hela personens medvetenhet om sin egen livssituation.

Utöver detta så ges möjlighet till individuella samtal med KBT/Drogterapeut
Vi har även tillgång till psykolog, psykiatriker, traumaterapeut, personligtränare och psykoterapeut.

Då vi lägger stor vikt och värde på fysisk hälsa så motiverar vi till daglig fysisk aktivitet samt näringslära.

Vår målsättning är att varje individ får möjlighet till att utveckla sin egen självkännedom.

GALLERI...

villadammgatan01
Villa Dammgatan
Massagerum
Massagerum
hall
Hall
Samlimgsrum
Samlingsrum
Veckoschema
Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
8.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost
9.00 Grupp 9.30 Grupp 9.30 Grupp 9.30
10.00 Enhetsmöte 10-11 Grupp Grupp Grupp Diskussions-grupp Helgplanering
11.00 Städ Grupp Grupp Grupp Grovstäd av gemensama utrymmen Besök anhöriga
12.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
13.00 Matinköp Enskilda samtal Individuellt planerad insats Enskilda samtal Egen tid Gemensam aktivitet Besök anhöriga
14.00 Grupp 14.30 Enskilda samtal Individuellt planerad insats Enskilda samtal Helgplanerings- möte Gemensam aktivitet Besök anhöriga
15.00 Grupp Enskilda samtal Individuellt planerad insats Enskilda samtal Gemensam aktivitet Besök anhöriga
16.00 Grupp Fysisk aktivitet (ex. Gym, promenad) Individuellt planerad insats Fysisk aktivitet (ex. Gym, promenad) Besök anhöriga NA/AA MÖTE
17.00 Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag
20.00 GYM Innebandy/ Badminton NA/AA MÖTE GYM GYM Innebandy/ Badminton GYM Filmkväll/ Samkvämskväll GYM Fysisk aktivitet ex.Gym, promenad
21.00 Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte

kontakta oss

AB Villa Dammgatan

Dammgatan 2
716 31 Fjugesta

0725-38 03 71
@

Ansvarig

0706 29 10 09
@
Susanne Bäckström
Versamhetsansvarig
0725 38 03 71
@
Kontoret

Vår Personal

Villa Dammgatans arbetslag - står till ditt förfogande om du har någon fråga...!

Susanne Bäckström

Verksamhetsansvarig Alkohol & Drogrådgivare

Patrik Hellgren

Boendestödjare
Administratör

Mattias Johansson

Boendestödjare
PT-tränare

Urban Karis

Samtalsterapeut
Gruppverksamhet

Sandra Höjer

Boendestödjare
Samordnare

Frank Carlsson

Boendestödjare
(Deltid)

Personalförteckning, stödboende.

“Samtlig personal ska listas, undantaget verksamhetschef och föreståndare. Personalen ska ha den kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs för att utföra sina arbetsuppgifteroch säkerställa att den enskilde
får en god vård och omsorg. Minst 50 % av personalen ska ha 1 års erfarenhet eller mer av målgruppen.”
Villa Dammgatans personal uppfyller alla krav som ställs för ett godkänt stödboende!