Veckoplanering

Kommentarer till bifogat schema

Vid placering på VäxaEnheten och Villa Dammgatan görs en individuell planering för varje enskild individ.
Den schemalagada basen görs det avvikelser ifrån vid varje individuell bedömning. Då klienter efter period av tid i vissa fall påbörjar studier eller annan praktisk aktivitet.

  • Frukost
  • Föreläsningar i stödgrupp
  • Enskilt samtal med Alkohol- och drogterapeut/KBT
  • Samtal med psykolog (fokus på bl. a. ångesthantering)
  • ADL-träning
  • Kvällsmöte

Individuellt planerad insats kan bl.a. vara hemuppgift/enskild uppgift från Alkohol- och drogterapeut, psykolog eller med anknytning till stödgruppens föreläsningar. Det kan också vara besök av eller hos Budget- och skuldrådgivare, Arbetsförmedlingen, Kronofogden, Försäkringskassan eller liknande. Vid vissa tillfällen kan det vara enskild ADL-träning eller ADL-träning i grupp, såsom exempelvis gemensam matlagning.
Det kan även inbegripa inslag av olika exponeringsövningar.
Fysisk aktivitet kan genomföras enskilt eller tillsammans med övriga inskrivna.
Villa Dammgatan har tillgång till ett Gym i Fjugestad.

Villa Dammgatan har har tillgång till VäxaEnhetens Gruppverksamhet i annan lokal, där våra klienter erbjuds Grupp/Utbildning fem dagar i veckan.

(Se veckoschema nedan)


För ytterligare information eller vid frågor om Villa Dammgatans verksamhet kontakta:
Susanne Bäckström, 0706-29 10 09

För ytterligare information eller vid frågor om VäxaEnhetens verksamhet kontakta:
Malena Högberg, 0730-60 70 38


Veckoschema

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
8.00 Väckning Väckning Väckning Väckning Väckning
8.00-9.00 Gemensam
Frukost
Gemensam
Frukost
Gemensam
Frukost
Gemensam
Frukost
Gemensam
Frukost
9.30-10.30 Enhetsmöte/
Veckoplanering
Enhetsmöte/ Veckoplanering Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte
10.00-10.45 Enhetsmöte/
Veckoplanering
Grupp Grupp Enskilda samtal Grupp Besök anhöriga
11.00-12.00 Gemensamt städ/egna rum Grupp Grupp Enskilda samtal Grupp
12.00-12.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
13.00-14.30 Grupp Grupp Grupp Enskilda samtal Grupp/
Meditation
Gemensam
aktivitet
Besök anhöriga
14.30-16.00 Gym Gym Gym Gym Gym/ massage Gemensam
aktivitet/
Gym
Besök/
Inhandling
17.30 Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag
18.15 AA/NA möte Gemensam
städ
AA/NA/CA
möte
Massage
Filmkväll Fysiskt aktivitet
AA/CA möt
21.00 Kvällssamling Kvällssamling Kvällssamling Kvällssamling Kvällssamling Kvällssamling Kvällssamling
23.00 Tyst i huset Tyst i huset Tyst i huset Tyst i huset Kl 24.00 Tyst i huset Kl 24.00 Tyst i huset Tyst i huset

Gruppbehandlingsschema

Kl. Måndag
Sjukdomsbegrepp
Tisdag
Självmedvetenhet/
Relationer
Onsdag
Känslor
Torsdag Fredag
Återfallsprevention
9.30-10.00 Enhetsmöte på
Villadammgatan/
veckoplanering
Morgonmöte Morgonmöte Heldag självstudier
& Enskilda samtal
Morgonmöte
10.00-10.45 Enhetsmöte på
Villadammgatan/
veckoplanering
Föreläsning Föreläsning Heldag självstudier
& Enskilda samtal
Föreläsning
10.45-11.00 Rast Rast Rast Heldag självstudier
& Enskilda samtal
Rast
11.00-12.00 Föreläsning Grupp/
Redovisning
Grupp/
Redovisning
Heldag självstudier
& Enskilda samtal
Grupp/
Redovisning
12.00-12.30 Gemensam lunch Gemensam lunch Gemensam lunch Heldag självstudier
& Enskilda samtal
Gemensam lunch
12.30-13.00 Promenad Promenad Promenad Heldag självstudier
& Enskilda samtal
Promenad
13.00-14.00 Grupp/
Redovisning
Grupp/
Redovisning
Grupp/
Redovisning
Heldag självstudier
& Enskilda samtal
Grupp/
Meditation
14.00-16,00 Självständigt
arbete
Självständigt
arbete
Självständigt
arbete
Heldag självstudier
& Enskilda samtal
Kroppsmedvenhet
Massage