Personal

Villa Dammgatans arbetslag – står till ditt förfogande om du har någon fråga….


Susanne Bäckström

Susanne Bäckström

Verksamhetsansvarig
Alkohol&DrogrådgivareMattas Johansson

Mattias Johansson

Boendestödjare
PT-tränare
Björn Strålman


Björn Strålman

Boendestödjare
(Deltid)


Urban Karis

Urban Karis

Samtalsterapeut
GruppverksamhetSandra Höjer

Sandra Höjer

Boendestödjare
SamordnarePatrik Hellgren

Kontakta oss

0725-38 03 71


Patrik Hellgren

Patrik Hellgren

Boendestödjare
Administratör

 Frank Carlsson

Frank Carlsson

Boendestödjare
(Deltid)Personalförteckning, stödboende.

“Samtlig personal ska listas, undantaget verksamhetschef och föreståndare.
Personalen ska ha den kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter och säkerställa att den enskilde får en god vård och omsorg.
Minst 50 % av personalen ska ha 1 års erfarenhet eller mer av målgruppen.”
Villa Dammgatans personal uppfyller alla krav som ställs för ett godkänt stödboende!