Om oss

Rätt matchning – nyckeln till gott resultat !

Villa Dammgatan är ett gruppboende beläget i Fjugesta ca 2 mil utanför Örebro. Stödboendet utgörs av Dammgatan med sju platser samt dygnet runt personal.

Tillsynsavdelningen är ett lägenhetskomplex med 5 lägenheter och gemensamt kök. På Tillsynsavdelningen görs dagliga insatser av personal. Personaltätheten avgörs också på de individuella behov som synliggörs.

Villa Dammgatan har en samhällsorienterad inriktning där stödgruppens verksamhet är basen i den dagliga strukturen.
Stödgruppen grundas på en pedagogisk psykologi med ett eduaktivt förhållningssätt. Föreläsningarna har innehåll av KBT, tolvstegsfilosofi och gestaltande övningar. Detta för att jobba med hela personens medvetenhet om sin egen livssituation.

Utöver detta så ges möjlighet till individuella samtal med KBT/Drogterapeut
Vi har även tillgång till psykolog, psykiatriker, traumaterapeut, personlig tränare och psykoterapeut.

Då vi lägger stor vikt och värde på fysisk hälsa så motiverar vi till daglig fysisk aktivitet ( JoinUs i Fjugesta ) samt näringslära.

Vår målsättning är att varje individ får möjlighet till att utveckla sin egen självkännedom.